Wiem co jem

Wiem co jem

Aktualności

Ilustracja na stronie WiemCoJem
Sprawozdanie z organizacji żywienia 2014/2015

Sprawozdanie z organizacji żywienia 2014/2015 dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa.


Ilustracja na stronie WiemCoJem
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych...

w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży ...


Ilustracja na stronie WiemCoJem
Udostępnienie wody uczniom w placówkach oświatowych.

W każdej szkole gdzie organem prowadzącym jest m.st. Warszawa zostanie zainstalowane źródełko do udostępniania wody pitnej z wodociągu.


Ilustracja na stronie WiemCoJem
Woda do picia w szkole. Warsztaty dla rodziców Wiem, co jem, 20.06.2015 r.

Na ternie Stacji Uzdatniania Wody "Filtry" odbyły się kolejne warsztaty Wiem, co jem pod nazwą "Woda do picia w szkole"


Kontakt

Centrum Komunikacji Społecznej
Urzędu m.st. Warszawy
wiemcojem@um.warszawa.pl

Koordynatorka kampanii
Marta Widz
Tel. 22 443 34 12, 510 206 152

Specjalista ds. żywienia
dr inż. Marta Jeruszka-Bielak
Tel. 22 443 34 58

Wsparcie organizacyjne
Dominika Sawczuk
Tel. 22 443 34 98