Wiem co jem

Wiem co jem

Kwestionariusz zwyczajów oraz poglądów żywieniowych Polaków

opublikowano: 2017-02-22 09:12, ext.asulich

Zespół Behawioralnych Uwarunkowań Żywienia, Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk storzył kwestionariusz mający na celu poznanie zwyczajów oraz poglądów żywieniowych Polaków.

Ilustracja na stronie WiemCoJem

Zachęcamy do udziału w badaniu, które pozwoli lepiej poznać zwyczaje i poglądy żywieniowe Polaków. Uzyskane ionformacje są anonimowe oraz poufne i zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. Kwestionariusz w wersji on-line jest dostępny na stronie KOMITETU NAUKI O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA.