Wiem co jem

Wiem co jem

Sprawozdanie z organizacji żywienia w placówkach oświatowych 2016/2017

opublikowano: 2017-06-14 09:59, ext.mjeruszka

Sprawozdanie z organizacji żywienia w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 dla dyrektorów przedszkoli i szkół.

Sprawozdanie z organizacji żywienia w placówkach oświatowych 2016/2017

Urząd m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że poniżej znajduje się elektroniczny formularz do sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń w zakresie organizacji żywienia w przedszkolach i szkołach, zawartych w Zarządzeniu nr 6244/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z 27 czerwca 2014 r.

Obecny okres sprawozdawczy obejmuje: 1 września 2016 r. – 23 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie należy wypełnić i wysłać poprzez e-formularz do 31 sierpnia 2017 r.

Za przygotowanie i przesłanie drogą elektroniczną sprawozdania odpowiada dyrektor placówki lub osoba przez niego upoważniona.

Dane wprowadzone do e-formularza zostaną przesłane do Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy (Wydziału Projektów Interdyscyplinarnych).

Aby rozpocząć wypełnianie e-formularza, wystarczy:

Krok 1: kliknąć w poniższy link

https://cawi.um.warszawa.pl/Sprawozdanie_2016_2017.pg

Krok 2:  kliknąć „dalej”, wpisać dane uwierzytelniające (login i hasło, które znajdują się w piśmie do dyrektorów przedszkoli i szkół z dnia 13 czerwca 2017 r.)

Uwaga! Jeśli link do e-formularza jest nieaktywny, prosimy przekopiować go do przeglądarki, np. Mozilla Firefox, Internet Explorer (wersja minimum 9.0). Ewentualne techniczne problemy z wypełnieniem formularza prosimy zgłaszać mailowo na adres: wiemcojem@um.warszawa.pl, wpisując w temacie wiadomości „Sprawozdanie z organizacji żywienia 2016/2017”.